Bộ cắt móng tay upass

Thương hiệu :

50.000₫

Mô tả :

Bao gồm  - 1 bấm móng tay. - 1 kéo cắt móng tay. - 1 dũa móng tay.
Số lượng

Bao gồm 

- 1 bấm móng tay.

- 1 kéo cắt móng tay.

- 1 dũa móng tay.

Ý kiến khách hàng

Tin tức