Quần lót dùng 1 lần nilon

Quần lót dùng 1 lần nilon

Thương hiệu :

13.000₫

Mô tả :

1 gói gồm 5c, các mẹ nnê mua khoảng 2 gói dùng cùng bvs mama rồi vứt đi luôn , đỡ phải giặt ạ   
Số lượng

1 gói gồm 5c, các mẹ nnê mua khoảng 2 gói dùng cùng bvs mama rồi vứt đi luôn , đỡ phải giặt ạ 
 

Ý kiến khách hàng

Tin tức